Archiv autora: Denisa Vostrá

Novinky edice Disk

Na březnové schůzi ScenS byly představeny 3 nové knihy:

Štěpán Pácl: Slovo v prostoru – (Scénické řešení a divácký prožitek dramatu)

Denisa Vostrá: Předpoklady japonské scéničnosti

Stanislav Slavický:  Scénické tradice jihovýchodní Asie

Více informací viz webové stránky edice Disk: http://edicedisk.amu.cz/cs

Jaroslav Vostrý získal Cenu Ministerstva kultury ČR

tata

Jaroslav Vostrý obdržel v pondělí 26. 10. 2015 v Anežském klášteře Cenu Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti divadla – za celoživotní přínos k rozvoji divadelního umění, metodiky a teorie, zejména s přihlédnutím k působení v Činoherním klubu ve druhé polovině šedesátých let a k pedagogické a vědecké činnosti na pražské Divadelní fakultě Akademie múzických umění.

Jitka Goriaux Pelechová získala Cenu Divadelních novin

Jitka Goriaux Pelechová získala Cenu Divadelních novin za knihu Divadlo Thomase Ostermeiera: Na cestě za novým realismem. – Ve čtvrtek 15. října byly vyhlášeny Ceny Divadelních novin za sezonu 2014–2015. V kategorii Publikační počin v oblasti divadla zvítězila monografie naší milé kolegyně a členky Scénologické společnosti Mgr. Jitky Goriaux Pelechové, Ph.D., věnovaná přednímu německému režisérovi Thomasi Ostermeierovi. Kniha v redakci Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU vyšla v nakladatelství KANT jako 31. svazek velké řady edice Disk.