O společnosti

Scénologická společnost
je otevřené sdružení pedagogů, studentů a absolventů DAMU
i dalších vysokých škol
a všech zájemců
o scéničnost a scénovanost lidského chování a jednání
i uměleckých projevů, které z nich vycházejí.

Díky bouřlivému rozvoji
mediálních technologií
a jejich všeobecnému využívání
žijeme v době všeobecné scénovanosti.

Scénují se produkty všeho druhu – aby se prodaly,
poznatky – aby se uplatnily,
člověk – aby se neztratil.

To má dalekosáhlé důsledky
na společnost i na život každého člověka.

Chceme tyto důsledky sledovat, a to z nejrůznějších hledisek:
teprve spojení těchto hledisek může totiž přispět
k žádoucí plodnosti diskuse.
Diskuse může napomáhat, abychom se touto
stále ještě novou skutečností
s prospěchem
a na lidské úrovni
vyrovnali.

V tomto úsilí se ve Scénologické společnosti spojují
umělci i jejich diváci,
vědci a pedagogové i studenti,
akademičtí i neakademičtí odborníci i neodborníci.

Činností
výzkumnou i popularizační,
přednáškovou i vydavatelskou
chceme přispět k této diskusi
a pozitivnímu působení poznatků, které z ní plynou.