České drama a český hrdina je tu!

Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová: České drama a český hrdina
Edice Disk Velká řada – svazek 40
Kniha je věnována 100. výročí 28. října 1918

Tyl – Hálek – Adámek – Vrchlický – Jirásek – Mrštíci – Preissová – Hilbert – Kvapil – Dyk – Mahen – Čapek – Medek – Langer – Topol…:
Česká dramatika funguje v předkládané studii nejenom v přísném smyslu jistého uměleckého žánru, ale poukazuje současně k české historii chápané jako drama. Východiskem je tedy přesvědčení, že jistá suma dramatických textů představuje svéráznou (aktivní) projekci přemýšlení, které souvisí se skutečně se odvíjejícím (historickým) příběhem. Tato vlastnost má co dělat se symbolizační potencí uměleckých projevů jisté úrovně. V tom smyslu se i zde problematika hrdiny zkoumá ve vztahu postavy uměleckého díla a hrdiny ‘ve skutečnosti’. Jak napovídají názvy jednotlivých kapitol této studie, základem zkoumání je interpretace dramat, která takové srovnání umožňují a která už tím prokazují svou platnost v kontextu české kultury:
Tylovy Krvavé křtiny: Hrdina a svatý
Od Tyla k Vrchlickému: O tom, jak fabulování (totožné s konkrétním rozvíjením hrdinova jednání) dává příběhu smysl
Od Tylova Husa k Jiráskovu a scénologie velké historické postavy
Záviš z Falkenštejna: Je hrdina totéž co silný jedinec?
Od Salomeny k Maryše: české drama a ženská emancipace
Don Quijote Viktora Dyka: rytíř a možnost hrdinství v moderní civilizaci – nebo v Kocourkově?
Od Janošíka k Loupežníkovi: hrdina a uličník
Medkův Plukovník Švec a hrdinský ideál první republiky
Od velkého tragického hrdiny k davu a od davového dramatu k hrdinství takzvaného obyčejného člověka
Od Bílé nemoci k Matce: Ještě jednou o hrdinství s Karlem Čapkem
Hrdina a osud v Konci masopustu Josefa Topola
Připravil Ústav teorie scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2017; ISBN 978-80-7437-242-1 (KANT), 978-80-7331-450-7 (AMU); objednávky přijímá kant@kant-books.com, též
https://www.kosmas.cz/kn…/238312/ceske-drama-a-cesky-hrdina/; pro pedagogy a studenty k dostání za sníženou cenu v knihovně DAMU, Karlova 26, Praha 1.

Napsat komentář