Scénologická společnost

Jaroslav Vostrý obdržel v pondělí 26. 10. 2015 v Anežském klášteře Cenu Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti divadla
Jitka Goriaux Pelechová získala Cenu Divadelních novin za knihu Divadlo Thomase Ostermeiera: Na cestě za novým realismem. - Ve čtvrtek 15. října