Časopis Disk a edice Disk

Řada členů Scénologické společnosti pravidelně přispívala studiemi a články na téma scénologie a příbuzných oblastí v běžném životě, v kultuře a umění, do časopisu Disk (http://casopisdisk.amu.cz/), který v letech 2002–2012 vydával Ústav dramatické a scénické tvorby DAMU. Činnost časopisu byla po 11 ročnících, během kterých vyšlo 42 čísel, ukončena a redakce se nyní soustřeďuje na vydávání tematických monografií v rámci velké a malé řady edice Disk (http://edicedisk.amu.cz).