Členové

Mezi členy Scénologické společnosti jsou přední čeští divadelníci – praktici i teoretici, pedagogové i studenti, ale zároveň odborníci z naprosto jiných oblastí, kteří se o scénologii zajímají:

pedagog DAMU a divadelník prof. Jaroslav Vostrý (předseda sdružení);

divadelník a pedagog LA Josefa Škvoreckého prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D. (člen výboru sdružení);

režisér MgA. Radovan Lipus, Ph.D. (člen výboru sdružení);

divadelní historik a pedagog prof. PhDr. Jan Hyvnar, CSc.;

divadelník a pedagog DAMU prof. PhDr. Jan Císař, CSc.;

nakladatel Karel Kerlický;

režisér Ladislav Smoček;

režisérka a pedagožka DAMU doc. Markéta Kočvarová-Schartová;

herečka Marta Kučírková,

japanoložka a pedagožka FF UK prof. Zdenka Švarcová;

manažerka a pedagožka DAMU ing. Tamara Čuříková;

scénograf a pedagog prof. Albert Pražák;

pedagog DAMU a FF UK doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.;

pedagog FF UK doc. PhDr. Jiří Šípek; CSc., Ph.D.;

prof. Joseph Rostinsky;

pedagožka DAMU doc. Zuzana Sílová, Ph.D. (členka výboru sdružení);

herec a divadelní ředitel MgA. Jiří Šesták, Ph.D.;

ředitel českého kulturního centra v Tokiu Mgr. Petr Holý;

středoškolská profesorka Jana Popková;

psycholožka a tajemnice Hlávkovy nadace PhDr. Dagmar Rýdlová, CSc.;

divadelní historik Mgr. Pavel Bár, Ph.D. (člen výboru sdružení);

režisér Mg.A. Štěpán Pácl;

dramaturg Mgr. Radvan Pácl;

teoretický matematik Antonín Dvořák;

pedagog ČVUT ing. Václav Hanžl, CSc.;

vedoucí katedry tělesné výchovy AMU o. a. Petr Pachl;

vedoucí knihovny DAMU Mgr. Iveta Davidová, Ph.D.,

japanoložka Mgr. Helena Gaudeková;

herečka studia Farma v jeskyni MgA. Eliška Vavříková, Ph.D.;

vedoucí centra aktivit volného času ZŠ Kunratice Renáta Linhová;

umělecký šéf Západočeského divadla Cheb a režisér Zdeněk Bartoš;

choreografka Mg.A. Ivana Dukić, Ph.D.

vysokoškolský pedagog Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D.

divadelní publicistka a historička Mg.A. Lenka Chválová, Ph.D.

ředitel Divadla Na prádle Petr Hruška;

herci Apolena Veldová a Milan Kačmarčík;

režisérka Helena Glancová;

dramaturgyně Mg.A. Barbara Tůmová;

herečka Marie Tomášová;

hudební skladatel a pedagog HAMU prof. Ivan Kurz;

scénografka Mg.A. Lucie Loosová;

teatroložka Ing. Mgr. Kateřina Miholová, Ph.D.

dramaturgyně Jana Pithartová;

výtvarník Martin Radimecký;

diplomat, kulturní antropolog a publicista PhDr. Stanislav Slavický;

překladatelé Vladimíra a Jean-Pierre Vaddé;

redaktorka Veronika Boušová;

farmaceutická laborantka Marie Vytrhlíková;

režisér a pedagog DAMU doc. Mg.A.Jakub Korčák;

dramaturg Divadla Pod Palmovkou ladislav Stýblo;

autorka knížek a TV pořadů pro děti Radana Lipusová;

studenti a studentky doktorských a magisterských programů DAMU a MU: Mgr. Jana Cindlerová, Mg.A. Kristýna Čepková, Bc. A. Zdeněk Janál; Mgr. Petra Honsová; Mg.A. Tereza Marečková; Bc.A. Hana Nováková; Mgr. Martin Maryška; Mg.A. Gabriela Nosková; Mg.A. Simona Nosková; Mg.A. Klára Novotná; Mg.A.Tereza Šefrnová;Mg.A. Milan Šotek; Mgr. Ing. Denisa Vostrá; Mg.A. Mikoláš Tyc; Mgr. Hasan Zahirović, Mgr. Barbora Stýblová.